• 

  تاثیرات طناب زنی

  الف:تاثیر طناب زنی بر قابلیت های جسمی
  طناب زنی یک فعالیت بدنی کامل است ،آمادگی قلب و عروق را بهبود می بخشد ،موجب تعدیل و تترکیب بدن میشود.
  تاثیر طناب زنی بر قابلیت های حرکتی
  هماهنگی عصب و عظله را بهبود میبخشد ،چابکی را زیاد میکند،موجب بهبود ریتم حرکت می شود،سرعت عمل و عکس العمل را زیاد میکند و توان بدنی را توسعه میدهد.
  تاثیر طناب زنی بر روان انسان
  فشارههای عصبی راکم میکند،اعتماد بنفس را زیاد میکند و دلواپسی و افسردگی را کاهش میدهد.
  ویژگی های دیگر طناب زنی
  فعالیتی آسان و کم هزینه است برای اجرا نیاز به فضا و امکانات خاصی ندارد و در تمام فصول سال اجرا است .از نظر ایمنی بی خطر است.به عنوان یک رقابت و تفریح سالم مورد استفاده قرار گیرد به تنهایی و یا به صورت گروهی قابل اجرا است و کار گروهی و مهارت های ارتباطی را بهبود می بخشد.
  اثر طناب زنی بر رشته های مختلف ورزشی
  ورزش راکتی:یک برنامه طناب زنی برای تقویت عضلات چشم ،دست و هماهنگی پاها،چالاکی دست ها و پاها ،برای سرویس زدن،دریافت کردن و رسیدن به موقع به توپ در رشته های مانند تنیس،بدمینتون،اسکواش،تنیس روی میز اصولا ورزش های راکتی موثر بوده و برای استقامت عضلات کمر و دست ها و هم چنین قدرت راکت مفید می باشد.
  ورزش های توپی:
  شامل بسکتبال،فوتبال،آمریکایی ،بیسبال،سافتبال و غیره میباشد برنامه طناب زنی برای پیشرفت و تقویت در موارد زیر میتواند کمک نمایند و سطح ورزشکار را بالا ببرد:
  1.ریتم و زمانبندی ورزشکار را تقویت می نماید.
  2.شتاب و مقدار جهش در پریدن ها را افزایش میدهد.
  3.سرعت و چابکی عملکرد را در منطقه های کوچک بالا ببرد.
  4.موجب افزایش قدرت در عضلات بزرگ ران،زانو،و مچ پاها می شود.
  5.هماهنگی بهتر بین عضلات دست و پا و چشم را به وجود می آورد.
  6.موجب افزایش استقامت،ثبات برای انداختن ،پرتاب کردن،بلوکه کردن،شوت نمودن ،نگه داشتن و حتی توپ و ضربه به توپ میشود.
  7.به طور جالبی موجب افزایش قدرت دریبل ،نگهداری توپفدریافت و پرتاب کردن آن میشود.
  8.برای اینکه توپ روی پاها باقی بماندو به اصطلاح توپ بچسبد ،مفید می اشد.
  9.برای اینکه ورزشکار در سطح عالی و بین المللی رقابت نماید و در آن میادین بتواند به موقع دستورات مختلف حرکتی را به عضلات خود بفرستد نیاز به اجرای برنامه طناب زنی دارد.
  ورزش های چوبی مانند چوب:
  1.طناب زنی موجب افزایش قدرت گرفتن چوب دستی شده و عضلات مچ و دست ها را تقویت مینماید.
  2.برای زدن ضربات کنترلی در بازی ها مفید است.
  3.مچ پا و زانو ها را برای چرخش های سریع آماده نماید.
  دوومیدانی:
  1.طناب زنی تعادل ورزشکار وقتیکه شروع به چرخش محیطی به صورت انفجاری می نماید را افزایش می دهد.مانند رشتههای دیسک و چکش.
  2.در موقع استارت،سریع ورزشکار شتاب عمودی به خود می گیرد.
  3.تمرکز روی پیروزی را افزایش میدهد.
  4.موجب افزایش قدرت زانوها،پاهاو مچ پاها می شود.
  دوچرخه سواری:
  شامل موارد دوچرخه سرعت،جادهای ،کوهستان و غیره مشیود.
  1.موجب افزایش قدرت گرفتن فرمان دوچرخه می شود.
  2.قدرت و استقامت شانه ها وزانوها و آرنج و چالاکی پاها را افزایش میدهد.
  سوارکاری:
  1.طناب زنی به قدرت پاهای ورزشکار کمک میکند
  2.موجب تقویت عضلات برگشت معده می گردد که این مسئله برای سوارکاری روی اسب مورد نیاز است
  3.موجب تقویت کنترل و تعادل بدن در هنگام سوارکاری و پرش با اسب میشود
  4.موجب بهبود استقامت،توان و قدرت ورزشکار میشود.
  5.قدرت مچ دست را برای گرفتن و مهار کردن در سوارکاری افزایش می دهد.
  ورزش های آبی:
  مانند شنا ،واترپلو،غواصی چهار شنا و غیره ...
  1.ورزش های آبی نیاز به حجم زیاد و ظرفیت بالای شش ها دارد و اجرای برنامه طناب زنی برای تقویت آن بسیار مفید است
  2.برای حرکت انفجاری،استارت،چرخش و برگشت بهتر مفید است.
  3.برنامه طناب زنی ،ریتم زمانبندی و تمرکز را بهبود می بخشد.
  ورزش های روی یخ
  مانند اسکیت ،پانیتاژ،اسکیت سرعتی و هاکی
  1.قبل از قرار گرفتن روی یخ،طناب زنی برای گرم کردن تمام بدن بسیار مفید است.
  2.قدرت زانو و آرنج را افزایش می دهد.
  3.تعادل ،هماهنگی،قدرت انفجاری،زمانبندی برای پریدن و یا چرخیدن و حرکت های سریع پا را نیز توسعه می دهد.
  4.برای خارج از پیست فعالیت بسیار مفیدی است.
  5.برای اجرای حرکت های ظریف و دقیق ،باید در همه اندام ها ،قدرت و هماهنگی مناسبی به وجود آمده باشد که برنامه طناب زنی میتواند در این رابطه بسیار مفید واقع شود.
  ورزش های روی برف:
  اسکی ،سورتمه و غیره...
  1.اجرای برنامه طناب زنی موجب تقویت تعادل هماهنگی و همچنین افزایش قدرت جهش ها و فرود های ناگهانی  میشود.
  2.قدرت انفجاری را برای پریدن توسعه می دهد .
  ورزش های دیگر مانند :بولینگ،گلف،تیراندازی با تیر و کمان،و غیره...
  1.ریلکس نمودن عضلات برای تیراندازی بسیار مهم است و طناب زنی میتواند موجب تقویت آن می شود.
  2.موجب تقویت ریتم و زمانبندی و حرکت های چرخشی می شود.
  3.حرکت های انفجاری برای پریدن و چرخیدن و تاب دادن را تقویت می نماید.
  4.موجب تقویت استقامت در عضلات دست و مچ دست برای نگه داشتن وسیله به سمت هدف می شود .
  5.هماهنگی دست و چشم را افزایش می دهد و زمان عکس العمل را بهبود می بخشد.

  منبع کتاب آموزش طناب زنی (نوشته میترا دهکردی-اعظم غفوری-حمید دامرودی-محسن نصیری دهبنه)