• 

  جدول درصد چربی بدن

  درصد ایده آلی از چربی بدن برای همه افراد وجود دارد. سطح چربی بدن به سن و جنس وابسته می باشد.البته این مقدار برای خانم ها و آقایان متفاوت می باشد . همچنین بسته به اینکه فرد ورزشکار می باشد یا دارای تحرک کمتری است درصد چربی بدن متفاوت است . برای آگاهی از میزان درصد چربی بدن به جدول زیر توجه کنید.

  درصد چربی بدن,جدول درصد چربی بدن,محاسبه درصد چربی بدن

  توضیحات :

  1. درصد چربی ضروری یعنی میزان حداقل نیاز بدن ما به چربی ها می باشد .
  2. درصد چربی ورزشکاران یعنی میزان مناسب برای ورزشکاران می باشد .
  3. درصد چربی برای افراد دارای تناسب اندام یعنی افرادی که فعالیت بدنی روزانه دارند ولی ورزش مداوم و حرفه ای انجام نمیدهند ولی از نظر ظاهری چاق هم نیستند .
  4. درصد چربی برای افراد عادی یعنی اشخاصی که فعالیت بدنی ندارند و ورزش روزانه انجام نمیدهند .