• 

  پروتئین ها

  پروتئین ها حدود 15 تا 20 درصد وزن بدن هر فرد بالغ را تشکیل می دهند . تقریبا سه چهارم مواد جامد بدن را پروتئین ها تشکیل می دهند .ادرار و صفرا تنها ترکیباتی در بدن هستند که به طور طبیعی پروتئدین ندارند . حدود 15 درصد کالری مورد نیاز روازنه بدن از پروتئین ها تامین می شود .

  ساختار پروتئین ها
  مانند کربوهیدرات ها و چربی ها علاوه بر کربن ، هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده اند ، تقریبا 16 درصد نیتروژن دارند و اغلب دارای گوگرد و مقادیری فسفر ، آهن ، و دیگر مواد معدنی می باشند .
  اجزای ساختمانی پروتئدین ها را (( اسید آمینه )) می نامند . فقط 20 نوع اسید آمینه برای ساختن پروتئدین ها وجود دارد .

  اسید آمینه ها به دو دسته ضروری(از راه غذا وارد بدن شوند) و غیر ضروری(در بدن ساخته می شوند) تقسیم می شوند .
  اسید آمینه های ضروری  عبارتند از :
  لوسین ، ایزولوسین ، والین ، متیونین ، هیستدین ، آرژنین ، تره اونین ، لیزین ، تریپتوفان ، فنیل آلانین
  اسید آمینه های غیر ضروری عبارتند از :
  گلابسین ، آلانین ، سرین ، تیروزین ، سیستئن ، اسید آسپاراتیک ، اسید گلوتامیک ، گلوتامین ، آسپارژین ، پرولین ، هیدروکسی پرولین ، هیدروکسی لیزین
  طبقه بندی پروتئین ها
  1.کروی
  2.رشته ایی
  3.پیوسته
  منابع غذایی پروتئین ها
  دارای منابع گیاهی و حیوانی می باشد .
  گوشت گاو و گوسفند مرغ و ماهی ، تخم مرغ ف شیر و . . .
  وظایف پروتئین ها در بدن
  1.    نگهداری بافتها و ساخت ترکیبات ضروری بدن
  2.    تنظیم مایعات بدن
  3.    تثبیت ph خون
  4.    تامین رشد بدن
  5.    محرک سنتز پادتن
  6.    تولید انرژی
  مقدار نیاز روزانه بدن به پروتئین ها
  نیاز طبیعی بدن به پروتئین ها 0/8 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای افراد عادی می باشد.