• 

  کربوهیدرات ها

  قندها یا کربوهیدرات ها مهمترین منبع انرژی در بدن انسان به شمار می روند . حدود 50 تا 70 درصد کالری مورد نیاز روزانه انسان ها از مواد قندی تامین می شود . هر گرم ماده قندی 4 کالری حرارت تولید می کند . افراد و بویژه ورزشکاران در مقابل مصرف یک گرم پروتئین و دو گرم چربی ، چهار گرم مواد قندی مصرف کنند .

  ساختمان کربوهیدرات ها
  کربوهیدرات ها مواد شیمیایی هستند که از اتمهای کربن کربن ، هیدروژن و اکسیژن تشکیل می شوند .


  به طور کلی بر اساس نسبت پیچیدگی و اندازه مولکول ها به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
  1.منوساکارید ( قندهای ساده )
  گلوکز یا قند خون و یا قند انگور یک کربوهیدرات شش کربنه می باشد  که به صورت ناشتا در بدن انسان وجود دارد . فروکتوز که شیرین ترین نوع قندها می باشد و همچنین گالاکتوز در بدن به راحتی به گلوکز تبدیل می شوند .
  2.دی ساکارید ها ( قندهای دوتایی )
  دی ساکارید هایی که در غذاها یافت می شوند عبارتند از : ساکارز ، لاکتوز ، مالتوز
  3.پلی ساکاریدها ( قند های مرکب )
  پلی ساکاریدها به طور کلی به دو دسته گیاهی ( نشاسته و سلولز ) و حیوانی ( گلیکوژن ) قرار می گیرند .


  منابع غذایی کربوهیدرات ها
  منابع گیاهی : آرد ، ماکارونی ، برنج ، حبوبات ، سیب زمینی و غلات و . . .
  منابع حیوانی : گوشت ، جگر ، غذاهای دریایی ، شیر ،
  و میوه هایی نظیر سیب ، هندوانه ، طالبی و . . .


  نقش کربوهیدرات ها در بدن :
  1.       منبع انرژی
  2.       صرفه جویی در مصرف پروتئینی
  3.       تامین ویتامین ها ( گروه B )
  4.       منبع سوخت دستگاه عصبی مرکزِی
  5.       تنظیم چربی
  6.       و ...