• 

  چربی ها

  چربیها ترکیبات شیمیایی دارای کربن ، هیروژن و مقدار کمی اکسیژن هستند . ارزش انرژی زایی انها معادل دو برابر قندها یا پروتئدین ها و معادل 9 کالری به ازای هر گرم چربی می باشد . در شرایط طبیعی حدود 20 تا 25 درصد کالری مورد نیاز روزانه از چربی ها تامین خواهد شد .

   

  چربی ها از نظر ساختار به سه گروه زیر تقسیم می شوند .

  1.ساده : اسیدهای چرب ، گلیسرید ها و مومها
  2.مرکب : فسفولیپیدها ، گلیکولیپیدها و لیپوپروتئدین ها
  3.مشتق : شامل موادی از چربی های ساده و یا مرکب هستند که مشتمل استروئیدها هم هستند .


  منشاء چربی ها :
  منشا چربی ها در بدن داخلی و خارجی می باشد .
  منشاء خارجی چربیها در بدن مواد غذایی می باشد که اغلب به صورت تری گلیسرید می باشد .
  منشاء داخلی چربی ها سنتز اسیدهای چرب ، گلیسرول ، گلیسریدها می باشد .


  منابع غذایی چربی ها
  روغن نباتی ، کره ،چربی گوسفند ، و منابع دیگری که به صورت غیرقابل رویت هستند مانند تخم مرغ ، لبنیات ، گوشتها و . . .


  نقش چربی ها در بدن
  1.بهترین منبع انرژی غذایی (9کالری در هر گرم)
  2.حاوی ویتامین های محلول در چربی(A,D,K,E)
  3.تامین اسیدهای چرب ضروری
  4.موثر در ایجاد سیر،چون دیر هضم می باشند.
  5.به علت دارا بودن ویتامین باعث خوش طعم شدن غذا می شوند .
  6.جلوگیری از نفوذ سرما
  7.منبع مهم برای تامین سوخت سلولی و . . .