• 

    حداکثر کاهش وزن در یک ماه چقدر است ؟

    کاهش وزن دغدغه بسیاری افراد چاق می باشد . راههای مختلفی برای کم کردن وزن وجود دارد که هر یک دارای مشخصات خاصی هستند . اما سوال مشترک در همه ی این روش های کاهش وزن این هست کهحداکثر کاهش وزن در یک ماه باید چقدر باشد ؟؟؟

    شما باید دقت داشته باشید که روند کاهش وزن باید کاملا اصولی و پیوسته با یک سرعت منظم صورت بپذیرد . به طوری که یعنی شما بعد از کاهش وزن دوباره دچار افزایش وزن نشوید . اما نکته مهم این هست که روش های کاهش وزن سریع همینطور که خیلی برای شما لذت بخش هستند می توانند موجب آسیب به اندام ها و ارگان های بدن شوند.
    اکثر دانشمندان و متخصصان تغذیه اعتقاد دارند که بدن نباید بیشتر از 500 گرم در هفته وزن کم کنند (2 کیلو در ماه) تا بعدا فرد دچار مشکل های جسمانی نشود.اابته برخی دانشمندان تا یک کیلوگرم کاهش وزن را مضر نمیدانند.