• 

  آرتروز و ورزش

  آرتروز زانو و ورزش

  تعریف :

  آرتروز عبارت است از ایجاد تغییراتی که در مدت زمان طولانی و به صورت فرسایشی و تخریبی در غضروف مفاصل ایجاد می شود و بیشتر اوقات با درد، تورم، بزرگ شدن مفصل، وجود حساسیت در موضع و اختلال در حرکت مفاصل خود را بروز می دهد. آرتروز می تواند بر مفاصلی مانند مهره های گردنی، مفاصل دست، زانوها، مچ دست و پا و انگشتان دست و پا اثر بگذارد.

  تمرین :

  این تمرینات باید حتما با نظارت متخصص امر صورت پذیرد و نباید در انجام تمرینات زیاده روی و افراط شود.

  1- به پشت دراز بکشید و یک پا را کاملا مستقیم و کشیده نگهدارید و پای دیگر را با دستهای خود گرفته و زانو را به سینه نزدیک کنید. 6 ثانیه وضعیت را حفظ کنید و تمرین را پس از 8 بار تکرار در سه نوبت در طی روز با پای دیگر انجام دهید.

  2- به پشت دراز بکشید و در حالیکه زانو هایتان کاملا راست و کشیده هستند، پاها را به طرفین بکشید و سپس به آرامی پاها را به هم نزدیک کنید و بچسبانید. این حرکت را هر بار 10 مرتبه در سه نوبت در طی روز تکرار کنید.

  3- به پشت دراز بکشید و در حالیکه پاها کاملا کشیده هستند پای راست خود را بر روی زانوی چپ بگذاریدو باسن را به سمت راست بدن بچرخانید. به حالت اول برگردید و حرکت را با قرار دادن پای چپ به روی زانوی راست تکرار کنید.

   

  آرتروز کمر و ورزش

  تعریف :

  مجموعه تغییراتی است در مدت زمان طولانی که بصورت فرسایش و تخریبی در غضروف مفاصل ایجاد می شود و با درد، تورم، بزرگ شدن مفصل، وجود حساسیت و کاهش دامنه حرکتی همراه می باشد که در صورت مبتلا شدن مهره های ناحیه کمر، عارضه آرتروز کمر بوجود می آید.

  تمرین :

  تمرین 1) آرام و با ستون فقراتی عمود بر نشیمنگاه روی صندلی بنشینید. دستها را روی کاسه زانو بگذارید و با فشاری آرام روی عضله های باسن، عضله های شکم را به داخل ببرید به نحوی که گودی کمر و فشار نرمی  را بر آن احساس کنید سپس کتفها را در حالی که سر خم نباشد به عقب فشار دهید و مانند حالت عادی، دم و بازدم را بطور کامل انجام دهید و 15 ثانیه در همان حالت بمانید. تمرین را پس ازسه بار تکرار در سه نوبت در طی روز انجام دهید.

  تمرین 2) مانند حرکت قبل آرام و با ستون فقراتی عمود بر نشیمنگاه روی صندلی بنشینید. سپس دو دست را به عقب و به سوی یکدیگر فشار دهید، کتفها را حدود 5 ثانیه نگه داشته و سپس آنها را به طرف جلو و بالا برده و با فشاری آرام روی عضله های باسن عضله های شکم را به داخل ببرید به نحوی که گودی کمر و فشار نرمی بر آن احساس کنید و با این کار عضله های باسن و شکم شما منقبض می شوند این تمرین را سه بار تکرار کنید و در سه نوبت در طی روز انجام دهید.

  تمرین 3) در نقطه ای از استخر بایستید طوری که آب تا زیر سینه شما باشد سپس، دو دست را بالا ببرید و در حالی که بدن ثابت است دستها را حول محور شانه از عقب به جلو به چرخش در آورید و این حرکت را چند بار تکرار کنید.

  تمرین 4) در مکانی از استخر بایستید  طوری که آب تا زیر شکم شما برسد، سپس تا آن اندازه از ناحیه کمر خم شوید که یک زاویه قائمه به وجود آید، در این حال باسن را در جهت چپ و راست و به صورت نیم دایره به چرخش در آورید.

   

  آرتروز گردن و ورزش

  تعریف :

  ستون فقرات هم مثل هر ساختمان دیگر بطور طبیعی در معرض تغییرات ناشی از افزایش سن است اما برخی مسائل مثل حرکات بیش از حد و یا ناصحیح، استفاده نادرست، سوانح رانندگی که باعث خمیدگی ناگهانی سر به جلو و سپس عقب می شوند (Whiplash) کارهای سنگین، حمل وسائل و اشیاء روی سر ( که در جامعه روستایی ما شایع است )، اختلالات مادرزادی و... سرعت و شدت پیدایش این تغییرات را بیشتر می کنند. از جملۀ این تغییرات می توان به تغییر ساختمان دیسک بین مهره ای، برجسته شدن آن به داخل کانال نخاعی یا سوراخ های بین مهره ای، پیدایش خارهای استخوانی در لبه مهره ها ( استئوفیت ) و حتی تغییر شکل و بهم خوردن انحنای طبیعی آنها اشاره کرد. هر کدام از این تغییرات، بسته به محل، می توانند باعث فشار بر ریشه های عصبی یا حتی نخاع شوکی شوند و بیمار را علامتدار کنند .

  تمرین :

  اعمال فشار بر سر در جلو به عقب :

  این تمرین سبب آرامش گردن و قسمت فوقانی ستون مهره سینه ای می شود. بر روی صندلی بنشینید و کمر را به حالت کاملا صاف قرار دهید. کف دست خود را بر روی چانه قرار دهید و در حالی که صورت شما کاملا به جلو نگاه میکند چانه را با دست به عقب فشار دهید بطوریکه در پشت گردن و ستون مهره سینه ای احساس کشش و فشار کنید. این حرکت را در حد توان در طول روز انجام دهید.

  کشش دو طرفه گردن :

  در پایان تمرین قبلی هنگامی که دست شما بر روی چانه اعمال نیرو می کند به آرامی گردن را به سمت چپ بچرخانید به طوری که چشم شما به شانه راست نگاه کند.

  ورزش ها را چنان که دچار درد گردن یا بی حسی در گردن و اندام فوقانی هستید اکیدا انجام ندهید.